DIVE+

“DIVE is een op historische gebeurtenissen gebaseerde zoekbrowser die openbare data uit musea en bibliotheken toegankelijk, exploreerbaar en navigeerbaar maakt voor onderzoekers en het grote publiek. Dit gebeurt door middel van het automatisch koppelen van metadata over (onder andere) plaatsen en personen. In DIVE+ wordt gewerkt aan een uitbreiding hiervan. DIVE+ geeft onder andere inzicht in de manier waarop automatische kopelingen tussen digitale (media-)erfgoedbronnen mede bepalend zijn voor onze (re)constructies van de geschiedenis. Voor beide versies zijn geen inloggegevens nodig. Meer informatie vind je op het DIVE blog.” (Source: previous CLARIAH website, 2016).

Note : DIVE is an experimental tool created by researchers at the Vrije Universiteit (and Frontwise ) to generate and use linked data for cultural heritage in a user-oriented interface. The DIVE project has generated significant research and expertise in this domain (see the DIVE project blog ). In CLARIAH overall, and in the WP5’s Media Suite, there is ongoing work in integrating linked data with ES indexes, in a standardized and sustainable way, to make it aligned with the ongoing efforts of CLARIAH’s ANANSI (see FAQ: How does the Media Suite make the data available? ). The DIVE tool (its methods for converting and enriching linked data, and the graphic user interface) is then being integrated progressively into the CLARIAH infrastructure.